Roze ouderen

Een Vandaag over het pesten van "roze ouderen" in het verzorgingstehuis

 

Homoseksuele ouderen hebben in het verzorgingstehuis vaak te maken met pesterijen en uitsluiting.

Het gevolg is dat zogenoemde ‘roze ouderen' niet uit de kast durven te komen,

of zelfs de kast weer in gaan zodra ze in het verzorgingstehuis terecht komen.

 

Roze 50 plus, een samenwerkingsverband van het COC, de ANBO, Movisie en Vilans,

vindt dat er in verzorgingstehuizen te weinig oog is voor deze problematiek

en heeft een cursus ontwikkeld voor zorgpersoneel.

Deze cursus moet ze leren problemen te signaleren

en op een passende manier om te gaan met homoseksuele ouderen.