Bestuur en ondersteuning

Voorzitter 

Dhr. Coen van den Heuvel, tel.  06 51 52 52 64

Lid van de Raad van Ouderen.

Secretaris/2e penningmeester

Dhr. Gerben Boskma (PCOB), De Leeuwerik 36, 8862 LA HARLINGEN

tel. (0517) 414 321 / 06 22 93 07 19, mail secretaris@sfobonden.nl

Penningmeester

Mevr. Wil Bosman-Asselman (KBO), tel. 0513 621 184

Bestuursleden

Djoke Travaille-Hibma PCOB 0517 391 852 / 06 1900 3883
Hans Aupers (J.M.F.) KBO 0513 435 665
Jan Walrecht OSiF 06 1451 6026
A.G. van der Wal OSiF 0513 435 818 / 06 4871 8149
Anne Pieter van Dijk FNV Senioren 0512 544 849 / 06 1117 8214
Bert Folbert FNV Senioren 0519 571 819 / 06 1814 9805
Joop van den Berg FNV Senioren 0513 628 487 / 06 1089 6774
Harry Faber FNV Senioren 0511 475 194 / 06 4841 2549
Rein Ferwerda CNV Senioren 0519 320 864

Websitebeheerder

Dhr. Johan Eisma,  tel. 058 28 83 007; mail jdeisma@hotmail.com