Bestuur en ondersteuning

Voorzitter 

Dhr. Coen van den Heuvel

Secretaris/2e penningmeester

Dhr. G. Boskma (PCOB), De Leeuwerik 36, 8862 LA HARLINGEN

tel. (0517) 41 43 21 / 06 22 93 07 19, mail secretaris@sfobonden.nl

Penningmeester

Mevr. G.W. Bosman-Asselman (KBO) 

Bestuurslid

Dhr. J. Broek (KBO)

Websitebeheerder

Dhr. J.D. Eisma,  mail jdeisma@hotmail.com