ACTUEEL

Nieuwsbrief Mensen met dementie in Groningen (juni 2024)

Nieuwsbrief Juni 2024 Mensen Met Dementie Groningen Pdf
PDF – 2,9 MB 3 downloads

Oogdag voor blinden en slechtzienden op 4 maart 2023 in de Kurioskerk in Leeuwarden

Oogdag
PDF – 407,7 KB 190 downloads

Uitnodiging voor de bijeenkomst Gek van Geld op 16 februari 2023 in Lemmer

Gekvangeld 16 Feb 23
PDF – 284,0 KB 203 downloads

Nieuwsbrief Januari Beter oud - samen werken aan wonen, welzijn & zorg

Beteroud Jan 2023
PDF – 477,5 KB 215 downloads

OPINIE: De politiek gebruikt Pensioenen en AOW als melkkoe door Anne van Dijk (FNV)

Politiek En AOW Pensioen
PDF – 420,8 KB 296 downloads

Uitnodiging Gearwurkingsdag "Veilig en Mobiel" op 21 september in Heerenveen

Uitnodiging Gearwurkingsdag Veilig En Mobiel Op 21 September 2022
PDF – 216,5 KB 295 downloads

Probeer de drie- of vierwielfiets op de ontdekdag van de Fietsersbond op 24 augustus in Leeuwarden

Ontdek De Drie En Vierwielfiets Aug 2022
PDF – 843,0 KB 329 downloads

Nieuwsbrief Mobiliteits Advies Platform (juni 2022)

Mobiliteits Advies Platform Juni 2022
PDF – 1,7 MB 358 downloads

70-plussers kunnen nu deelnemen aan de enquete van COOP/LUMC (mei 2022)

Wat zijn de wensen van senioren bij de behandeling van ernstige ziektes?

 

Wat vindt ú belangrijk als u ziek wordt?

Daar zijn wij benieuwd naar in ons onderzoek over behandeldoelen van ouderen van 70 jaar of ouder in Nederland.

Bij een acute of ernstige ziekte, zoals bij corona, moeten er vaak belangrijke beslissingen worden genomen over de best passende behandeling. Binnen een grote landelijke studie doen wij vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoek naar de behandeldoelen en wensen die ouderen zélf hebben bij het nemen van deze beslissingen. Een acute of ernstige ziekte kan iedereen onverwacht overkomen, dus voor dit onderzoek hoeft u geen corona of andere ziekte (gehad) te hebben. Het gaat om een eenmalige, anonieme vragenlijst over uw dagelijks leven, uw welbevinden en uw doelen (totaal 20-30 minuten). Iemand mag u helpen om het in te vullen.

Zou u onze online vragenlijst willen invullen en/of delen met 70-plussers die in Nederland wonen?

https://tinyurl.com/LUMC-COOP-behandeldoelen

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en moeite.

Namens het onderzoeksteam van de COOP-studie: Veerle van der Klei, Jacobijn Gussekloo en Jan Festen.

Uitnodiging Gearwurkingsdei 21 juni 2022 in Drachten

Uitnodiging Gearwurkingsdag 21 Juni 2022
PDF – 181,6 KB 334 downloads

Stichting Bevordering Verkeerseducatie organiseert cursussen in mei en juni 2022

Rijvaardigheidstraining

Deze training bestaat uit 3 workshops van een uur, waarbij de deelnemers een praktijkrit met een instructeur in eigen auto hebben, een update krijgen van de verkeerstheorie en een 3e variabel workshop. Deelname aan deze training kost € 10,- tot € 12,50, de overige kosten worden vergoed door de gemeente.

Oenkerk                             Dinsdag 12 april van 9.00 – 12.00 uur

Dokkum                              Dinsdag 31 mei van 9.00 – 12.00 uur

Surhuisterveen               Donderdag 2 juni van 9.00 – 12.00 uur

 

Scootmobieltraining

Deze training is bedoeld voor inwoners van de betreffende gemeente die in het bezit zijn van een scootmobiel. Het doel van deze ontspannen training is om hun rijstijl te optimaliseren zodat ze veilig en zelfverzekerd aan het verkeer deelnemen.

Tijdens deze 3 uur durende training wordt de verkeerstheorie, toegespitst op de scootmobiel behandeld en rijdt de cursist onder begeleiding van een ervaren docent een rit door de woonplaats om verkeerssituaties te oefenen. Daarnaast verzorgt Medipoint een behendigheidsparcours en technische check van de scootmobiel. Deelname aan deze training is gratis. Meer informatie en een opgavebon treft u aan in het PDF bestand onder dit overzicht.

St. Annaparochie             Woensdag 18 mei van 13.30 – 16.30 uur

Drachten                             Maandag 30 mei van 13.30 – 16.30 uur

 

Opfriscursus Verkeer

Het gaat hierbij om een korte opfriscursus van de verkeerstheorie, ook wel Bijtanken & Oppoetsen genoemd. Tijdens deze cursus worden de deelnemers op een interactieve manier up-to-date gebracht van alle verkeersregels en –borden. Deelname aan deze training is gratis, een evt. lesboekje is ter plekke aan te schaffen voor € 5,-.

Hardegarijp                       Woensdag 1 juni van 9.00 – 12.00 uur

 

Scootmobiel Training
PDF – 909,1 KB 358 downloads

Accordeon combo Fleur biedt programma's aan voor nieuwe seizoen

Het damesorkest beschikt over drie programma's, rondom de thema's filmmuziek, wereldmuziek en een meezingprogramma.

Meer info in onderstaande flyer.

Fleur Mei 2022
PDF – 321,7 KB 324 downloads

Aankondiging enquete over ernstige ziektes bij ouderen

Binnenkort start  een groot onderzoek naar data i.v.m. Covid, kwetsbaarheid  en behandelbeslissingen bij acute en/of ernstige ziekte bij ouderen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door LUMC - Leiden in samenwerking met Erasmus Rotterdam; AMC Amsterdam; UMCUtrecht en Radboud UMC Nijmegen. Meer info over dit COOP onderzoek vindt u op de website van ZonMw.

De bedoeling is dat er binnenkort een grote enquête uitgezet  wordt onder 70 plussers.

Tot nu toe wordt de enquete vooral  in het zuiden en midden van het land uitgezet.

Omdat dit een eenzijdig beeld geeft, zou het goed zijn als er ook gegevens van ouderen vanuit het noorden bij betrokken worden.

De enquête zal in april/begin mei worden uitgezet. De bedoeling is dat deze via websites, nieuwsbrieven etc wordt aangekondigd. De oudere of mantelzorger die dat leest kan dan middels een link zelf naar de enquête gaan om mee te doen.

Op deze pagina volgt in april/mei meer informatie. 

Meer info bij Wim Buding, 0651269272, wimfrysk@gmail.com

Nieuwsbrief Dutch Health Hub

In de nieuwsbrief van de Dutch Health Hub (17 maart 2022) staat o.a. een artikel over Metaverse.

Massale vergrijzing, personeelstekorten, tekortschietende zorg. Daar hebben techies en zorgverleners een letterlijk ongrijpbare oplossing voor: de metaverse. Ook DUTCH, het consortium van opleiders ruilt meester-gezel opleidingen in voor simulaties, VR en AR.

Abonneren op de nieuwsbrief kan via de website.

Nieuwsbrief Dutch Health Hub 17 Maart 2022
PDF – 988,2 KB 354 downloads

Symposium "Anders omgaan met gezondheid" (22 mei 2022)

Op 11 mei a.s. organiseert de provincie Fryslân een symposium over toekomstige uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg onder het motto Seker en sûn - Samen voor de beste zorg in 2030.

Save The Date Symposium 11 Mei 2022
PDF – 293,3 KB 370 downloads

Nieuwsbrief Zorg & Sociaalweb (oktober 2021)

Sociaalweb Nieuwsbrief Oktober 2021
PDF – 927,3 KB 476 downloads

Nieuwsbrief Healthy Aging Network Noord Nederland (oktober 2021)

HANNN Nieuwsbrief Oktober 2021
PDF – 148,7 KB 510 downloads

Bijeenkomst 'Rij veilig met medicijnen' (17 november)

Op 17 november organiseert Sûnenz de voorlichtingsbijeenkomst ‘Rij veilig met medicijnen’.

Wanneer: woensdag 17 november 2021, van 14.00 tot 16.00 uur

Locatie: Het SûnLab Burg. Wuiteweg 140 b 9203 KP Drachten

Elke keer als je in de auto stapt of een rondje gaat fietsen moet dat veilig gebeuren. Daarom is het van belang dat je weet met welke medicijnen je mag rijden en met welke je beter even thuis kan blijven. 

Op de website van Sûnenz staat alle informatie over de bijeenkomst en een aanmeldformulier.

https://sunenz.nl/rijd-veilig-met-medicijnen/

 

Artikel over seniorenhofje in Heerenveen (Friesch Dagblad 22 juli 2021)

Senioren Hof In Heerenveen Sept 2021
PDF – 403,7 KB 496 downloads

Poll over mobiliteit van het Mobiliteits Advies Platform (juli 2021)

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân en Sûnenz in Drachten werken samen aan het thema senioren en mobiliteit.

Mobiliteit is letterlijk: 'de beweeglijkheid of het gemak waarmee iemand zich verplaatst'.

Wij houden ons bezig met mobiliteit in de openbare ruimte. En dan meer specifiek: zelfstandige en veilige mobiliteit.

Wij doen dit onder de naam Mobiliteits Advies Platform (MAP).

U kunt zich aanmelden voor een nieuwsbrief over het MAP via Sûnenz.

Als u mee wilt doen aan een kort onderzoek, dan kunt u (anoniem) de volgende 4 vragen beantwoorden:

Hoe belangrijk is uw eigen mobiliteit op dit moment voor u?

Bekijk resultaten

Hoe werkt u aan mobiliteitsbehoud voor later? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Bekijk resultaten

Zou u hierover advies willen hebben?

Bekijk resultaten

Zo ja, van wie? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Bekijk resultaten

Ik bin der klear foar - Gezond ouder worden in Dantumadiel (juni 2021)

Medio 2019 zijn Zorgbelang Fryslân en de gemeente Dantumadiel gestart met het project ‘Ik bin der klear foar’.

Doel van het project was om met burgers in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben om op een prettige manier ouder te worden in hun eigen omgeving, en wat zij daar ook zelf aan kunnen doen. Met het klimmen der jaren neemt onze mobiliteit af en kan onze gezondheid gaan haperen. 

Ons huis wordt groter, onze wereld kleiner. Ouder worden stelt ons voor uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, gezondheid, zorg en welzijn.

Van ons wordt verwacht dat we op al deze terreinen steeds meer zelf gaan organiseren.

Daarbij gaat het niet alleen om praktische voorzieningen. Burgers hebben burgercompetenties nodig: kennis en vaardigheden om zelf regie te nemen over hun zorg en welzijn. Denk aan: kennis over de zorgverzekering, digitale vaardigheden om online informatie te vinden, sociale vaardigheden om een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden, persoonlijke vaardigheden om met veranderingen in het leven om te gaan.


Het gemeentebestuur van Dantumadiel signaleerde dat sommige ouderen in de knel raakten en ging over tot actie. Zorgbelang Fryslân maakt zich sterk voor betere zorg voor Friese inwoners en onderzoekt onder meer hoe we knelpunten in de zorg op kunnen lossen.

Met ‘Ik bin der klear foar’ sloegen beide partijen de handen ineen. Onder projectleiding van Zorgbelang Fryslân werkten gemeente Dantumadiel, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland, Kennislab Noordoost Fryslân en de ouderenbonden OSiF en SFO samen aan dit project.

Ik Bin Der Klear Foar Juni 2021
PDF – 615,2 KB 647 downloads

Actuele berichten over senioren op internet (april 2021)

Geen passend woonaanbod voor mensen met dementie - Er zijn onvoldoende passende woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in, zo blijkt uit onderzoek van Alzheimer Nederland. Meer dan driekwart van de zorgprofessionals en mantelzorgers vindt het aanbod van woningen en woonvormen voor mensen met dementie niet passend. Bij achteruitgang is alleen het verpleeghuis een optie, maar dit is lange tijd een brug te ver en bovendien heeft men grote weerstand hiertegen. Mensen met dementie blijven hierdoor onverantwoord lang thuis wonen, met crisissituaties tot gevolg.

Waar moeten opa en oma wonen? - De twee trends van vergrijzing en langer zelfstandig wonende ouderen stellen gemeenten voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken. Onveilige thuissituaties, toenemende eenzaamheid en oplopende kosten vragen om actie. Met taken en verantwoordelijkheden op zowel de woningmarkt als de zorgmarkt is de gemeente dé partij om de benodigde acties te coördineren.

Sociaal werk De Kear zoekt leden voor haar cliëntenraad. - Sociaal Werk De Kear zoekt enthousiaste inwoners die zitting willen nemen in de te installeren cliëntenraad. In teamverband werk je samen en adviseer je het management over de dienstverlening van Sociaal Werk De Kear. Daarbij heb je oog voor de belangen van de inwoners van De Fryske Marren en vertegenwoordig je hen als zodanig.

 

Aanbevelingen Raad van Ouderen

In 2018 is de Raad van Ouderen opgericht met als doel om adviezen aan de Minister van VWS of andere relevante instanties of personen op te stellen over onderwerpen die met senioren te maken hebben.

Inmiddels zijn vele adviezen verstrekt, ook tijdens de recente (in)formatiefase na de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Met betrekking tot de Corona problematiek zijn eveneens diverse adviezen opgesteld. Meer informatie over de Raad en de uitgebrachte adviezen kunt u vinden op de site van Beteroud.

Namens onze regio (Friesland-Groningen) zit voorzitter Coen van den Heuvel van de SFO in de Raad van Ouderen.

 

UP!

UP! gelooft in persoonlijke groei, tot de laatste snik. Blijf bewegen, blijf je verbazen, tot het stopt. 

De organisatie UP! maakt live programma's, organiseert maandelijkse talkshows, regio-events en een werkconferentie voor 65-plussers.

UP! heeft een eigen website en is actief op de sociale media.

Een nieuw project van UP! organiseert telefonische groepsgesprekken met senioren en mantelzorgers.

Meer informatie vindt u op de website van UP Nederland en in de volgende PDF bestanden:

Folder UP Nederland (What's Up).

Folder Een goed gesprek aan de lijn.

Persbericht over telefonische groepsgesprekken in samenwerking met Sociaal Werk De Kear.

 

Isoleer het virus, niet de mensen!

Het Humanistisch verbond heeft een vijfpuntenplan opgesteld, met betrekking tot de Corona maatregelen voor zorginstellingen.

Zij willen voorkomen dat zorginstellingen nogmaals geïsoleerd worden.

Lees het vijfpuntenplan en steun het manifest dat door zeventig zorgexperts is opgesteld!

https://www.humanistischverbond.nl/zorgmanifest/

Lees ook de brief van Christa Compas, directeur Humanistisch Verbond:

Nieuwsbrief oktober 2020 van het Humanistisch Verbond.