Actueel

Nieuwsbrief Zorg & Sociaalweb (oktober 2021)

Sociaalweb Nieuwsbrief Oktober 2021
PDF – 927,3 KB 66 downloads

Nieuwsbrief Healthy Aging Network Noord Nederland (oktober 2021)

HANNN Nieuwsbrief Oktober 2021
PDF – 148,7 KB 65 downloads

Bijeenkomst 'Rij veilig met medicijnen' (17 november)

Op 17 november organiseert Sûnenz de voorlichtingsbijeenkomst ‘Rij veilig met medicijnen’.

Wanneer: woensdag 17 november 2021, van 14.00 tot 16.00 uur

Locatie: Het SûnLab Burg. Wuiteweg 140 b 9203 KP Drachten

Elke keer als je in de auto stapt of een rondje gaat fietsen moet dat veilig gebeuren. Daarom is het van belang dat je weet met welke medicijnen je mag rijden en met welke je beter even thuis kan blijven. 

Op de website van Sûnenz staat alle informatie over de bijeenkomst en een aanmeldformulier.

https://sunenz.nl/rijd-veilig-met-medicijnen/

 

Artikel over seniorenhofje in Heerenveen (Friesch Dagblad 22 juli 2021)

Senioren Hof In Heerenveen Sept 2021
PDF – 403,7 KB 88 downloads

Poll over mobiliteit van het Mobiliteits Advies Platform (juli 2021)

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân en Sûnenz in Drachten werken samen aan het thema senioren en mobiliteit.

Mobiliteit is letterlijk: 'de beweeglijkheid of het gemak waarmee iemand zich verplaatst'.

Wij houden ons bezig met mobiliteit in de openbare ruimte. En dan meer specifiek: zelfstandige en veilige mobiliteit.

Wij doen dit onder de naam Mobiliteits Advies Platform (MAP).

U kunt zich aanmelden voor een nieuwsbrief over het MAP via Sûnenz.

Als u mee wilt doen aan een kort onderzoek, dan kunt u (anoniem) de volgende 4 vragen beantwoorden:

Hoe belangrijk is uw eigen mobiliteit op dit moment voor u?

Bekijk resultaten

Hoe werkt u aan mobiliteitsbehoud voor later? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Bekijk resultaten

Zou u hierover advies willen hebben?

Bekijk resultaten

Zo ja, van wie? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Bekijk resultaten

Ik bin der klear foar - Gezond ouder worden in Dantumadiel (juni 2021)

Medio 2019 zijn Zorgbelang Fryslân en de gemeente Dantumadiel gestart met het project ‘Ik bin der klear foar’.

Doel van het project was om met burgers in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben om op een prettige manier ouder te worden in hun eigen omgeving, en wat zij daar ook zelf aan kunnen doen. Met het klimmen der jaren neemt onze mobiliteit af en kan onze gezondheid gaan haperen. 

Ons huis wordt groter, onze wereld kleiner. Ouder worden stelt ons voor uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, gezondheid, zorg en welzijn.

Van ons wordt verwacht dat we op al deze terreinen steeds meer zelf gaan organiseren.

Daarbij gaat het niet alleen om praktische voorzieningen. Burgers hebben burgercompetenties nodig: kennis en vaardigheden om zelf regie te nemen over hun zorg en welzijn. Denk aan: kennis over de zorgverzekering, digitale vaardigheden om online informatie te vinden, sociale vaardigheden om een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden, persoonlijke vaardigheden om met veranderingen in het leven om te gaan.


Het gemeentebestuur van Dantumadiel signaleerde dat sommige ouderen in de knel raakten en ging over tot actie. Zorgbelang Fryslân maakt zich sterk voor betere zorg voor Friese inwoners en onderzoekt onder meer hoe we knelpunten in de zorg op kunnen lossen.

Met ‘Ik bin der klear foar’ sloegen beide partijen de handen ineen. Onder projectleiding van Zorgbelang Fryslân werkten gemeente Dantumadiel, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland, Kennislab Noordoost Fryslân en de ouderenbonden OSiF en SFO samen aan dit project.

Ik Bin Der Klear Foar Juni 2021
PDF – 615,2 KB 137 downloads

Actuele berichten over senioren op internet (april 2021)

Geen passend woonaanbod voor mensen met dementie - Er zijn onvoldoende passende woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in, zo blijkt uit onderzoek van Alzheimer Nederland. Meer dan driekwart van de zorgprofessionals en mantelzorgers vindt het aanbod van woningen en woonvormen voor mensen met dementie niet passend. Bij achteruitgang is alleen het verpleeghuis een optie, maar dit is lange tijd een brug te ver en bovendien heeft men grote weerstand hiertegen. Mensen met dementie blijven hierdoor onverantwoord lang thuis wonen, met crisissituaties tot gevolg.

Waar moeten opa en oma wonen? - De twee trends van vergrijzing en langer zelfstandig wonende ouderen stellen gemeenten voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken. Onveilige thuissituaties, toenemende eenzaamheid en oplopende kosten vragen om actie. Met taken en verantwoordelijkheden op zowel de woningmarkt als de zorgmarkt is de gemeente dé partij om de benodigde acties te coördineren.

Sociaal werk De Kear zoekt leden voor haar cliëntenraad. - Sociaal Werk De Kear zoekt enthousiaste inwoners die zitting willen nemen in de te installeren cliëntenraad. In teamverband werk je samen en adviseer je het management over de dienstverlening van Sociaal Werk De Kear. Daarbij heb je oog voor de belangen van de inwoners van De Fryske Marren en vertegenwoordig je hen als zodanig.

 

Aanbevelingen Raad van Ouderen

In 2018 is de Raad van Ouderen opgericht met als doel om adviezen aan de Minister van VWS of andere relevante instanties of personen op te stellen over onderwerpen die met senioren te maken hebben.

Inmiddels zijn vele adviezen verstrekt, ook tijdens de recente (in)formatiefase na de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Met betrekking tot de Corona problematiek zijn eveneens diverse adviezen opgesteld. Meer informatie over de Raad en de uitgebrachte adviezen kunt u vinden op de site van Beteroud.

Namens onze regio (Friesland-Groningen) zit voorzitter Coen van den Heuvel van de SFO in de Raad van Ouderen.

 

UP!

UP! gelooft in persoonlijke groei, tot de laatste snik. Blijf bewegen, blijf je verbazen, tot het stopt. 

De organisatie UP! maakt live programma's, organiseert maandelijkse talkshows, regio-events en een werkconferentie voor 65-plussers.

UP! heeft een eigen website en is actief op de sociale media.

Een nieuw project van UP! organiseert telefonische groepsgesprekken met senioren en mantelzorgers.

Meer informatie vindt u op de website van UP Nederland en in de volgende PDF bestanden:

Folder UP Nederland (What's Up).

Folder Een goed gesprek aan de lijn.

Persbericht over telefonische groepsgesprekken in samenwerking met Sociaal Werk De Kear.

 

Isoleer het virus, niet de mensen!

Het Humanistisch verbond heeft een vijfpuntenplan opgesteld, met betrekking tot de Corona maatregelen voor zorginstellingen.

Zij willen voorkomen dat zorginstellingen nogmaals geïsoleerd worden.

Lees het vijfpuntenplan en steun het manifest dat door zeventig zorgexperts is opgesteld!

https://www.humanistischverbond.nl/zorgmanifest/

Lees ook de brief van Christa Compas, directeur Humanistisch Verbond:

Nieuwsbrief oktober 2020 van het Humanistisch Verbond.