De Stichting Friese Ouderenbonden, kortweg de SFO, is het samenwerkingsverband van 

drie ouderenbonden in Fryslân en twee vakbonden:

de KBO (katholieke bond van ouderen);

de OSiF (onafhankelijk seniorenverenigingen in Fryslân);

de PCOB (protestants christelijke ouderenbond);

CNV Senioren en FNV Senioren.

 

Veel ouderen zijn lid van een ouderenbond of een vakbond. In Fryslân zijn ruim 27.000 ouderen lid van een van de drie bonden. 

Dat betekent, dat een op de zes 55-plussers in onze provincie er voor gekozen heeft om zich aan te sluiten bij een ouderenorganisatie.

Dat doen ze niet voor niets.

De leden weten, dat de ouderenbonden en vakbonden invloed hebben als belangenbehartiger bij de regering,

bij onze volksvertegenwoordigers en overal waar de belangen van de ouderen moeten worden gewaarborgd.

De leden weten, dat hun vertegenwoordigers voor hen opkomen in wijken en buurten als het gaat om wonen en het vervoer,

in cliëntenraden van ziekenhuizen en zorginstellingen en dat er samen met hen heel veel plezierige, maar ook interessante activiteiten worden georganiseerd.

De leden weten hoe belangrijk het is om mee te kunnen doen en niet te worden buitengesloten

alleen maar omdat je niet meer zo gemakkelijk meer ergens kan komen.

 

Waar gaat de SFO voor?

  • Zelfstandig wonen, veilig en op maat
  • Helpen bij het invullen van de zorgtoeslagformulieren
  • Helpen bij het invullen van belastingformulieren (teruggaaf is heus mogelijk)
  • Voorzieningen (winkels, de dokter, de apotheek) bereikbaar en toegankelijk
  • Goed en betaalbaar openbaar vervoer
  • Versterking van sociale netwerken, meer ontmoetingsmogelijkheden dicht bij huis
  • Meedoen daar waar de beslissingen voor ouderen genomen worden,

        NIET ZONDER ONS OF OVER ONS MAAR MET ONS

 

Veel vrijwilligers staan klaar!

Er is heel veel te doen voor een ieder, die samen met anderen wil werken aan verbetering van de positie van vele ouderen.

Maar ook is er werk aan de winkel als het gaat om het gebruik maken van de computer, websites opzetten voor afdelingen,

kortom voor elk wat wils.

 

Wordt lid van een van de afdelingen van de ouderenbonden in Fryslân!

U zult er geen spijt van krijgen!