Samenwerkende ouderenkoepels

COSBO Heerenveen

Mevr. A. Rusch

SLO Leeuwarden

Piet de Boer

Fryske Marren Vitaal

Secretaris: Frits Pasveer

SOS – Smallingerland

Dhr. A.H. Meijer