Contactpersonen werkgroepen

Belastinghulp: 

Dhr. S.P. Wiersma

Lokaal in de steigers: 

Mw. J. Eelkema-Brouwer

Vrijwillige Ouderenadviseur: 

Mw. J. Eelkema-Brouwer

Wonen en leefomgeving: 

Dhr. G. Boskma

Seksuele geaardheid senioren: 

Dhr. G. Boskma

ROCOV: