Lokaal in de Steigers

 Wonen, Zorg en Welzijn

 

Vanuit de basis van de belangenbehartiging voor ouderen, participeert de SFO in een 30-tal klankbord- en werkgroepen

in het kader van ouderenparticipatie op alle terreinen van ouderen in de Friese samenleving.

 

De activiteiten in het kader van het project “Lokaal in de steigers” bestaan uit deelname

aan een groot aantal klankbordgroepen en werkgroepen in de provincie, de gemeenten en andere organisaties

die zich bezighouden met belangenbehartiging op het terrein van wonen, zorg en welzijn.

 

Doel van dit project is het aanbieden van hulp aan ouderen bij de ingewikkelde regelgeving

en behulpzaam te zijn bij de toegang tot provinciale en gemeentelijke loketten.