Verkeer en Vervoer

Goedkope rijbewijskeuring in Akkrum, Heerenveen en Joure

 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht

  • in AKKRUM op het spreekuur in Verzorgingshuis Leppehiem, Leppedyk 37;

  • in HEERENVEEN tweemaal per maand (17 en 18 juni; 15 en 16 juli a.s.) op het spreekuur bij RBO-ZBA, Fok 41;

  • in JOURE op het spreekuur bij Vegelin State, Harddraversweg 4.

U kunt in onze regio ook terecht in Drachten en Sneek.

 

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300. U kunt zelf een datum plannen op de website van Regelzorg.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 35 euro. Voor houders van rijbewijs C/D/E is het tarief 55 euro.

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start de procedure voor verlenging 5 maanden voor deze datum.

Voordat u een afspraak maakt, koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl.

Een papieren Gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt. Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen.

 

Goedkope rijbewijskeuring in Leeuwarden en omgeving

 

Senioren in LEEUWARDEN en omgeving kunnen vanaf hun 75ste voor een voordelig tarief een rijbewijskeuring aanvragen. 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd,

kunnen hiervoor eens per maand terecht bij de RijbewijskeuringsArts bij de Thuiszorg Het Friese Land, Tesselschadestraat 29.

 

Informatie en een afspraak maken:

Leden van de thuiszorg nemen contact op met Thuiszorg ZuidWest Friesland, telefoon: 0515-461100

of met Thuiszorg Het Friese Land, telefoon: 0900-8864. Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 35,00, medisch € 55,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 55,00.

Leden van ouderenbonden en/of Thuiszorg ZuidWest Friesland of Thuiszorg Het Friese Land krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden.

Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen.

Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

 

Goedkope rijbewijskeuring in Gorredijk en omgeving

 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd,

kunnen terecht bij de Rijbewijskeuringsarts op 21 maart a.s. en vervolgens eens per maand bij De Friese Wouden, Stationsweg 78 in Gorredijk.

 

Per 1 januari 2014 is de leeftijd waarop automobilisten voor hun rijbewijs moeten worden gekeurd, verhoogd van 70 naar 75 jaar

(dit geldt echter niet voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E die wel om de 5 jaar gekeurd moeten worden, ongeacht de leeftijd).

Niet altijd is duidelijk of een keuring noodzakelijk is.

Sommige automobilisten die al eerder gekeurd zijn, maar de leeftijd van 75 jaar nog niet hebben bereikt, moeten worden gekeurd en anderen niet.

Toch komt met enige regelmaat voor dat men een keuring ondergaat die niet nodig is.

Bij twijfel is het dus raadzaam bij het CBR navraag te doen (telefoon: 0900-0210).

 

Informatie en een afspraak maken:

Bent u pashouder van pluZ, het servicepakket van De Friese Wouden, dan neemt u contact op met pluZ,

telefoon: 088-512 1000.

Bent u geen pashouder dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 35,00, medisch € 55,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 55,00.

Leden van ouderenbonden en/of pashouder van pluZ krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen.

Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Opstapper

 

Vanaf 15 december 2013 kunt u in Noord-Oost Friesland langs de kleine dorpen reizen met de Opstapper van Arriva.

Meer info leest u in de folder over de Opstapper van Arriva 

Dit is een PDF bestand, dat u kunt lezen met het (gratis) programma Adobe Reader.

Opstapper (dec 2013)
PDF – 572.6 KB 50 downloads

Opfriscursussen verkeer

 

De provincie Fryslân heeft in samenwerking met de Friese gemeenten, het initiatief genomen voor de samenstelling van een opfriscursus voor verkeersdeelnemers.

De bedoeling is om in 2010 onder de oudere deelnemers, het aantal verkeersslachtoffers met 25 % terug te brengen.

Het zijn vaak ouderen die bij verkeersongevallen betrokken zijn.

De oorzaak is vaak een onzeker verkeersgedrag door het niet voldoende op de hoogte zijn van de steeds veranderende verkeersregels.

De cursus is toegespitst op de rijbewijs bezitters maar ook zeker nuttig voor alle ouderen die op een fiets of rollator deelnemen aan het verkeer.

De opfriscursus wordt gegeven en gecoördineerd door de Stichting Bevordering Verkeerseducatie.

In de Friese gemeenten wordt bij de cursussen nauw samengewerkt met de afdelingen van de ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO,

die verenigd zijn in de Stichting Friese Ouderenbonden.

 

De opfriscursus is gericht op het praktisch functioneren in het verkeer van alle dag en wordt gegeven door bevoegde rij instructeurs.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en inzichtelijke informatie worden alle cursisten bijgepraat over de voor hun belangrijke verkeersregels en verkeerstekens.

Ook wordt er aandacht besteed aan het gebruik van medicijnen op het verkeersgedrag tijdens de cursus. Aan het eind van de cursus wordt een test afgenomen

De cursus omvat vijf bijeenkomsten van ongeveer 2 uren. Na het volgen van de cursus wordt aan de cursisten een certificaat verstrekt.

De kosten voor deze cursussen bedragen per deelnemer een bedrag van € 30,--.

Cursussen worden gegeven in die gemeentes waar zich 20 of meer personen aanmelden voor deelname.

 

De Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) betrekt haar afdelingen van de ANBO, PCOB en KBO bij de opfriscursussen.

Steeds meer ouderen durven niet meer deel te nemen aan het verkeer omdat ze de veranderende verkeerswetgeving niet begrijpen en voelen zich onzeker.

De bedoeling van de cursus is om ouderen meer bewust te laten deel te nemen aan het verkeer door ze tijdens de cursus bij te spijkeren

over de veranderende wetgeving en hun bewust te maken van de invloed van medicijnen op het verkeersgedrag.

Door een bewuster en meer verzekerd gedrag in het verkeer worden niet alleen verkeersongelukken voorkomen maar raken ouderen ook niet sociaal geïsoleerd.

De SFO stelt in samenwerking met de provincie Fryslân aan alle ouderen die een certificaat behalen

en daardoor hebben aangegeven een complete opfris cursus te hebben gevolg, een bedrag van € 10,-- per deelnemer is het vooruitzicht.

Het bedrag is bedoeld om de drempel tot het volgen van de cursus zo laag mogelijk te stellen

en iedere oudere, ongeacht of men lid is van een ouderenbond, de gelegenheid te geven om deel te nemen aan de opfris cursus.

De bijdrage wordt in nauwe samenwerking met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) uitgekeerd.

 

Informatie over de opfriscursus via de SBV de heer Sijtze Aukema 058-2151980 of bij Jan F. Kloosterman (SFO), 0511-542275.