Vrijwilligers gezocht voor de belastingservice voor ouderen

 

In de afgelopen maanden zijn in Nederland meer dan 2500 vrijwilligers actief geweest om voor ouderen de aangifte inkomstenbelasting te verzorgen.

Meer dan 100.000 ouderen maakten daar in Nederland gebruik van.

In Fryslân zijn meer dan 100 vrijwilligers als belasting invulhulp behulpzaam geweest bij het invullen van honderden ouderen.

 

Voor de SFO is het van groot belang om ieder jaar weer te kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers

die de Friese ouderen behulpzaam willen zijn bij het invullen van de belasting aangifte. Ieder jaar vallen een aantal vrijwilligers

die zich op dit gebied bezig houden af door ziekte overlijden of andere redenen.

Daarom is de SFO ieder jaar, naast degenen die nog actief als invuller van belastingaangiften bezig zijn, op zoek naar nieuwe krachten.

 

De functie van een belasting invuller ziet er als volgt uit:

Hij of zij moet de werkzaamheden uitvoeren volgens de richtlijnen van belasting- en toeslagformulieren voor ouderen.

De belasting invuller maakt in de regel deel uit van een lokale afdeling van één van de drie ouderenbonden, de ANBO, PCOB of Unie KBO.

Op alle invullers zijn de rechten en plichten van het Vrijwilligersbeleid van toepassing.

Belasting invullers nemen vooraf deel aan een cursus alvorens zij hun taak uitoefenen.

De uren inzet als vrijwilliger bedraagt in deze functie ongeveer 1,5 uur per adres.

Belasting invullers bezoeken ieder voorjaar tussen de 10 en 20 adressen.

 
Voor informatie kunnen kandidaten contact opnemen met de heer S.P. Wiersma: mail: s.p.wiersma@frontweb.org